ביטוח לעסק – כל התורה

0
2041

ביטוח עסק כשמו כן הוא – מטרתו היא פיצוי כספי במקרה של נזק. נזקים עשויים להיות ברכוש (שריפה, פיגוע, נזקי מים, הרס בזדון, פריצה וכדומה), או נזק כספי כתוצאה מעסק שנאלץ להיסגר לתקופה ממושכת ובשל כך ספג הפסדים כספיים. ביטוח עסק מורכב מביטוח מבנה ומביטוח תכולה, בדומה לביטוח דירה.

המושג מקפל בתוכו היבטים שונים הכפופים לאופי, לתחום בו הוא עוסק, היקף פעילותו וכדומה. בשל כך, יש להתאים את הפוליסה בהתאם לאופיו של העסק ולצרכיו, ולא להסתפק בפוליסה סטנדרטית.

לפוליסת ביטוח עסק ישנה אפשרות להרחבות שונות בתחומה. חלקן מההרחבות קשורות בתכולה מחוץ לתחום, העברת כספים, כספות, מאגרי מידע, מכונות, ציוד ועוד.

נקודות חשובות הקשורות לפוליסת ביטוח עסק

 • בשל האמור לעיל בנוגע להתאמתה של הפוליסה לצרכיו הספציפיים של העסק ולהיקף ואופי פעילותו, יש לוודא מדי שנה את חידוש הפוליסה והתאמתה בכפוף לצרכיו הדינמיים של העסק.
 • יש להימנע מדיווח כוזב או חסר בעת רכישת הפוליסה כדי להימנע ממצב אי נעימות בעת תביעה.
 • חשוב מאוד לוודא כי כל התנאים שהוסכמו בינכם ובין החברה בנוגע לפוליסה מופיעים במלואם בפוליסה.
 • יש לקחת בחשבון את עלותם של אמצעי המיגון הנידרשים בפוליסת ביטוח עסק. לעיתים ניראה כי הפוליסה המוצעת זולה, אולם לאחר שמוסיפים את שיעור העלויות של אמצעי המיגון מתקבלת תמונה שונה.
 • במידה ובית העסק נמצא במבנה מושכר חשוב מאד לדרוש משוכר המבנה ויתור על סעיף שיבוב. ביטוח התכולה נמצא באחריותו של השוכר. יש לברר את גובה ההשתתפות העצמית שבאחריותו של השוכר.
 • היזהרו מקבלת הנחה בפוליסה ישירות מהסוכן : הדרך היחידה המחייבת את קבלת ההנחה כפי שאמרו לכם היא ע"י רישומה בפוליסה. קבלת הנחה מידיו של סוכן ללא רישומה בפוליסה היא עבירה על החוק ואינה מחייבת את החברה.
 • יש לוודא כי יש בידכם את כל המסמכים הנוגעים לפוליסה שרכשתם.
 • חברת הביטוח אינה מחויבת, ואף אמורה שלא לחדש את הפוליסה שלכם באופן אוטומאטי. דבר זה נמצא באחריותכם. פוליסת ביטוח הינה הסכם לכל דבר ובשל כך מותנית בהסכמתם של שני הצדדים.
 • ביטולה של פוליסת ביטוח לעסק עשוי לגרור הפסדים כספיים בשל סעיף "תקופה קצרה" המצוי ברוב רובן של הפוליסות הנמכרות כיום. סעיף זה אומר כי החבה רשאית לקנוס אתכם בסכום גבוה בשל ביטול הפוליסה טרם מועד פקיעתה. אם החברה עימה אתם עובדים מוכנה לוותר על סעיף זה יש לדרוש הצהרה זו בכתב, ולא לסמוך על הצהרה שבעל פה.
 • חשוב מאוד שתחומי האחריות ושיעורם של הכיסויים הקבועים בפוליסה יהיו מצוינים בכתב בתוך הפוליסה עצמה.
 • בעת תביעה חשוב מאד שתשמרו אצלכם העתק מכל מסמך או הצהרה חתומים בידי סוכן הביטוח או השמאי מטעמה של החברה, בציון תאריך הפנייה.
 • יש כלול סעיף על ויתור שיבוב בביטוחי רכוש השייכים לשכנים במקום משכנו של העסק שלכם.
 • יש לשקול באופן יסודי האם כדאי להחזיק ביועץ ביטוח מטעמכם. יועץ ביטוח הוא עניין שמותנה בעלויות נוספות ולא תמיד זה כדאי.

הוסף תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here