הסכם ממון

0
2101

הסכם ממון הקרוי גם הסכם גירושין הינו מסמך המסדיר את יחסי הממון בין הצדדים לעת פירוד, או פירוק החיים המשותפים, היינו, לעת גירושין. הסכם ממון מקובל, מכיל הוראות לעניין בעלות ברכוש כללי של כל אחד מבני הזוג לרבות כספים, מקרקעין או מטלטלין, נכסים ספציפיים ונכסים אחרים שבני הזוג צוברים במהלך החיים המשותפים וכמובן הוראות לגבי חלוקת רכוש בעת גירושים ; הוראות לעניין משמורת והסדרי ראייה (או מנגנון לקביעת נושאים אלו) לרבות הוראות או מגבלות בקשר עם החינוך של הילדים לאחר גירושין, מקום מגורים של אחד מבני הזוג בתקופה שלאחר גירושים ועוד, הוראות לעניין מזונות וכיו"ב.

המסגרת הנורמטיבית הקובעת את הכללים המחייבים לגבי הסכם ממון, הינה חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973 (הקרוי לעתים בפי רבים, חוק הסכמי ממון).

חוק יחסי ממון קובע, כי הסכם ממון נדרש לעמוד בשני תנאי בסיסיים, על מנת שייחשב הסכם ממון תקף על פי החוק. התנאי הראשון הינו כי הסכם ממון צריך להיעשות בכתב (הסכמה בעל פה לגבי הסדר לעת גירושין, לא תספיק כדי להקנות להסכם מעמד של הסכם ממון).

ליצירת קשר עם עורך דין הסכם ממון התקשרו 03-5185888

בנוסף, הסכמי ממון טעונים אישור בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (לבני זוג יהודיים – בית דין רבני). גם שינוי של הסכם ממון טעון אישור כאמור. אישור הסכם ממון יינתן רק לאחר שבית המשפט או בית הדין ייווכח כי בני הזוג עשו את ההסכם או שינוי בהסכמה חופשית ותוך הבנת משמעותו ותוצאותיו של אותו הסכם ממון.

הסכמי ממון שנכרתו לפני נישואין או בעת עריכת הנישואין יכולים לקבל אימות של רושם הנישואין במקום אישור בית משפט או בית דין כאמור. כמו כן, אימות הסכם ממון שנכרת לפני נישואין יכול להתבצע על ידי נוטריון, ובלבד שהנוטריון צריך להיווכח כי בני הזוג עשו את הסכם הממון בהסכמה חופשית ובהבינם את תוצאותיו של הסכם הממון ומשמעותו של הסכם ממון – ובשל דרישה זו, ביטול הסכם ממון אינו דבר שבשגרה.

בעבר, בני זוג רבים נרתעו מהסדרת יחסיהם במסגרת הסכם ממון, מטעמים שונים ובמיוחד לאור התפיסה שרווחה, לפיה רצון של אחד מבני הזוג להסדיר את הרכוש במסגרת הסכם ממון עלול להיחשב כקטנוניות, קמצנות, או כהבעת אי אמון בבן הזוג השני או במערכת היחסים. אצל אחרים, ההחלטה שלא לכרות הסכם ממון – הקרוי לעתים גם הסכם גירושין מוקדם – נבעה מתוך עצימת עיניים ותקווה כי "לנו זה לא יקרה" (הכוונה לגירושין כמובן).

אולם, נראה כי בשנים האחרונות מחלחלת בציבור רב למדי ההבנה, כי אם כשליש מבני הזוג פונים להליך של גירושין, הרי שלא מן הנמנע כי גם מערכת היחסים שלהם עלולה לעלות על שרטון, וכי אמנם, הסכמי ממון יכולים לחסוך הרבה כאב לב, עוגמת נפש, כסף ופגיעה בילדים, היה ויגיעו הצדדים בסופו של דבר להחלטה – בין אם לאחר מיצוי הליך גישור גירושין או שלום בית ובין אם לאו – כי אין מנוס מהמשך הליך הגירושין.

יתרה מזו, רבים מבינים כיום כי הסכם ממון אין משמעותו הסכם לעניין חלוקת רכוש או כסף בלבד בעת גירושים, וכי הוא מאפשר להסדיר מראש שלל נושאים חשובים, העלולים להוות בסיס למאבקים משפטיים עקובים מדם במסגרת הליך גירושין – כגון משמורת ילדים, הסדרי ראייה, דמי מזונות (לרבות מזונות אישה או מזונות ילדים), וכי הסכמה מוקדמת בנושאים אלו, עשויה למנוע ולחסוך עוגמת נפש רבה, היה ויחליטו הצדדים על גירושין.

לכן, מומלץ בחום לכל בני זוג, אף לפני הנישואין, במעמד עריכת הנישואין או במהלך חיי הנישואין כאשר מערכת היחסים תקינה – לשקול בחיוב עריכת הסכם ממון בפני הגורם המתאים ותוך ליווי של עורך דין גירושין, אשר עשוי לחסוך מאבקים משפטיים קשים (ולעתים אף הוצאות על חוקר פרטי למשל), כאב לב ועוגמת נפש מכל המעורבים, היה והצדדים יחליטו בבוא היום לפנות להליך של גירושין ולפרק את החבילה המשפחתית.

הוסף תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here