ביטוח מנהלים

0
2135

ביטוח מנהלים הוא באופן עקרוני תכנית חיסכון לשכירים, המיועדת עפ"י רב לגיל הפרישה (מעין תכנית פנסיה), וכן ביטוח חיים במקרים של מוות או פגיעה בכושר העבודה של הלקוח. החיסכון לגיל הפרישה עשוי להיתרגם לקיצבה חודשית או כסכום חד פעמי הניתן ללקוח בעת היציאה לגמלאות.

בתכנית ביטוח מנהלים הן העובד והן המעביד מפרישים סכום מסוים כל חודש על חשבונם של מרכיבי התגמולים והפיצויים לצרכי רכישת הכיסויים ולצרכי חיסכון. התשלום נקבע בהתאם ובאופן יחסי לשכרו של הלקוח. עפ"י רב העובד מפריש עד 8.3% משכרו הכולל לטובת התגמולים ולפיצויים עד 7% משכרו הכולל. בנוגע למעביד- זה יפריש עד 7.5% לטובת תגמולים משכרו הכולל של העובד, ועד 2.5% לטובת פיצויים במקרים של אובדן כושר עבודה. אין חלה על המעביד חובת ההפרשה לטובת פיצויים.

דמי הניהול אינם קבועים ועשויים להגיע עד ל-13% בהפרשה החודשית, או לחילופין עד ל-1% מהחיסכון המצטבר.

ביטוח מנהלים הינו תכנית הנהנית מהטבות של מס עפ"י התיקרה הקבועה בחוק. ישנו מרכיב סיכון (ריסק), משמע- במקרה של מוות הלקוח, מקבלים שאריו סכום פיצוי עפ"י השיעור הקבוע בפוליסה.

יתרונו של ביטוח מנהלים על פני תכניות פנסיה אחרות הוא כי במקרים רבים ניתן למשוך את הכספים שהצטברו בתכנית ללא חיוב במס. לקוח שמעונין לפדות את הכספים טרם מלאו 5 שנים יחויב בקנס עפ"י הזמן בו הוא מבוטח.

ביטוח מנהלים – הסוגים השונים

סוג פוליסת ביטוח מנהלים ניקבעת עפ"י תנאי הפוליסה.

להלן הסוגים השונים:

  1. ביטוח מנהלים המיועד לפנסיה ומתורגם לקיצבה חודשית בגיל הפרישה (הזיכוי בגין תשלום העובד 35% מס).
  2. ביטוח מנהלים המיועד לקיצבה חודשית בגיל הפרישה (הזיכוי בגין תשלום העובד 25% מס).
  3. ביטוח מנהלים המיועד לתירגום ע"י סכום חד פעמי בסוף תקופת הביטוח (הזיכוי בגין תשלום העובד 25% מס).

ההבדלים בין סוגי הפוליסות מתבטאים בעת מימוש החיסכון (משמע בסוף התקופה). בפוליסה המיועדת לפנסיה בקיצבה חודשית, ברגע שהלקוח נפטר מקבל בן זוגו סכום יחסי. אם גם בן הזוג הולך לעולמו נשארת יתרת הכסף בחברה.

בפנסיה המיועדת לפירעון בסכום אחד חד פעמי, יקבל הלקוח את כל הסכום במלואו בסוף התקופה , כולל הרווחים, וסכום הכסף שהצטבר יהיה פטור ממס.

*החל מינואר 2005 חלו שינויים בפקודת מס ההכנסה בנושא ההפקדות לטובת ביטוח מנהלים עבור שכירים:

  1. הוקטנה תקרת השכר המאפשרת הצטרפות לתכנית.
  2. לעובד ישנה אפשרות להגדיל את אחוז ההפרשה משכרו הכולל.
  3. למעסיק ישנה אפשרות להגדלה של ההפקדה עבור עובדו.
  4. כספים שהופקדו עבור קיצבה הונית, משמע משיכה של סכום חד פעמי בגיל הפרישה, יהיו ניתנים כעת למשיכה החל מגיל 60 (ולא מגיל 65 כמו לפני הרפורמות).
  5. התקרה המותרת להפרשה צומצמה מ – 9,900 ₪ ל – 7,100 ₪. -בכל מקרה יש לבדוק היטב את משמעותן של הרפורמות הללו כדי להימנע מתשלום מס גבוה יותר ומהפסדים כספיים.

הוסף תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here